ข้อมูลห้องพัก

ทุกห้องเป็นเตียงคู่ , สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน , Free WiFi เป็นต้น

** หมายเหตุหากมีความประสงค์จะเข้าพักมากกว่า 2 ท่าน ต่อ 1 ห้อง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ **