KRU Fitness Centre

30 บาท / ต่อครั้ง

เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ณ อาคารนันทนาการและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ติดต่อสอบถามโทร 0-34-53-4080

  • อัตรค่าบริการรายวัน สำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 20 บาท/ครั้ง
  • อัตรค่าบริการรายวัน สำหรับบุคคลภายนอก 30 บาท/ครั้ง

เช่าอาคารสถานที่/ห้องประชุม

ติดต่อเช่า อาคารสถานที่/ห้องประชุม
โทร: 061-350-8209
โทร: 092-743-9831
โทร: 034-534059-60
Website: ห้องประชุม

Coffee Shop

เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ - ศุกร์ , เสาร์ - อาทิตย์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ณ บริเวณอาคาร 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

รถโดยสาร

15 บาท

จุดขึ้นรถที่ 1 ตลาดตัวเมืองกาญจนบุรี หน้า 7 ติดร้านขายยาใกล้ร้านแสงสุรีย์ (จากตลาด มา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี)

จุดขั้นรถที่ 2 หน้าอาคารสำนักวิทยะบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี(ห้องสมุด) (จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เข้าสู่ตลาดเมืองกาญจนบุรี)